Sol·licitem el seu permís per obtenir dades estadístiques de la seva navegació en aquesta web, en compliment del Reial decret llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de Cookies         OK     
 
+34 93 519 29 29
Instal·lació de desfibril·ladors
Autor:
Sonia Hernández

Instal·lació de desfibril·ladors

Instal·lació de desfibril·ladors

ÉS OBLIGATÒRIA la instal·lació de desfibril·ladors A LES EMPRESES AMB UN NOMBRE GRAN DE TREBALLADORS?

El Reial Decret 365/2009, de 20 de març, estableix les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (DESA) fora de l'àmbit sanitari, encara que aquesta norma deixa en mans de les comunitats autònomes el establiment dels requisits per a la seva utilització.

La seva instal·lació no és obligatòria, encara que el Reial Decret estableix que les administracions sanitàries de les comunitats autònomes han de promoure i recomanaran la instal·lació dels desfibril·ladors, d'acord amb les indicacions o recomanacions dels organismes internacionals, en aquells llocs en què es concentra o transita un gran nombre de persones, com centres comercials, aeroports, hotels, centres de salut, etc.A les empreses tampoc són obligatoris, encara que per negociació col·lectiva pot acordar la seva instal·lació. En BATEGA creiem que un desfibril·lador hauria de ser tan accessible com un extintor. Podríem salvar una vida cada 20 minuts.

Les comunitats autònomes han d'establir els mecanismes necessaris per autoritzar l'ús dels DESA a totes aquelles persones que estiguin en possessió dels coneixements mínims i bàsics necessaris per a això.

Els programes de formació, tant inicial com continuada, per al personal no sanitari, seran organitzats tant per les comunitats autònomes com per entitats públiques o privades degudament autoritzades per a això.

En BATEGA som professionals mèdics sanitaris especialitzats en instal·lació de desfibril·ladors i formació en el seu ús.

El Reial Decret insisteix que el programa de formació haurà, com a mínim, desenvolupar els següents continguts:

a) Identificació de les situacions susceptibles d'ús de desfibril·ladors.b) Utilització del desfibril·lador semiautomàtic extern.Els organismes, empreses i institucions públiques i privades que instal·lin un DESA són responsables de garantir el seu manteniment i conservació, d'acord amb les instruccions del fabricant.

El País Basc ha estat una de les primeres comunitats que preveu la seva utilització per personal no sanitari. Un recent Decret estableix que les persones físiques o jurídiques interessades en instal·lar un desfibril·lador extern automàtic per al seu ús per personal no sanitari hauran d'acreditar juntament amb la seva comunicació prèvia que el personal usuari compta amb formació mínima en l'esquema bàsic de reanimació cardiopulmonar, denegant-se en cas contrari la instal·lació.

Aquesta iniciativa té una gran importància, ja que habitualment, són persones que no tenen formació sanitària les que solen trobar-se amb situacions que requereixen una desfibril·lació. En aquests casos, la possibilitat d'actuació primerenca, abans fins i tot de l'arribada dels equips d'emergència sanitària, pot resultar determinant.


Sonia Hernandez

Autor:
Sonia Hernandez
BATEGA


Més informació ?

Enviar
Batega, Difusió del Suport Vital
Carrer Marie Curie, 3 local A. 08042 Barcelona
T. 93 519 29 29

Genial
Muy bien" Expertos en reanimación cardiopulmonar, un gusto trabajar con ellos
Genial
"Genial" Mi empresa ha apostado por la cardioprotección, hemos elegido a Batega por su calidad y servicio
Muy bien
"Muy bien" Hemos instalado desfibriladores en nuestros tres gimnasios
Muy bien
"Muy bien" Batega nos dió un curso de reanimación y ahora estamos preparados para una emergencia
Instal·lació de desfibril·ladors
Puntuación 4.5/5 4 reviews